Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

ΠΑΣΟΚ & ΝΔ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!


Οι κυβερνήσεις της ΝΔ του Κ. Καραμανλή και του ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου έχουν καταργήσει στο ισχύον Σύνταγμα (2008), με το άρθρο 28, την εθνική μας κυριαρχία:
“Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 1827,
ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ
Τo Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος του 1827 με τα άρθρα 125 (κεφ. Ζ) και 95 (κεφ. ΣΤ), διασφάλιζε την εθνική κυριαρχία, την ύπαρξη και την ανεξαρτησία της Ελλάδος έναντι ενδεχομένης υπονόμευσής τους από τον Κυβερνήτη ή την Βουλή:
AΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1827)
KEΦ. ΣΤ, ΑΡΘΡΟ 95
«Xωρίς την συγκατάθεσιν της Βουλής δεν δύναται να κάμη η Κυβέρνησις ούτε πολέμου κήρυξιν, ούτε συνθήκην ειρήνης, συμμαχίας, φιλίας, εμπορίου, ουδετερότητας. Εξαιρούνται αι ολιγοημέρου μερικής ανακωχής συμβάσεις. Αλλά και τότε η Κυβέρνησις χρεωστεί να ειδοποιήσει αμέσως την Βουλήν.»
ΚΕΦ. Ζ, ΑΡΘΡΟ 125
«Είναι απολύτως απαγορευμένον εις τον Κυβερνήτην και εις την Βουλήν να συγκατατεθώσιν εις οποιανδήποτε συνθήκην, σκοπόν έχουσα την κατάργησιν της πολιτικής του έθνους υπάρξεως και ανεξαρτησίας.»
Eιρήνη Βούλγαρη,
https://sites.google.com/site/

Related posts:

2 comments to ΠΑΣΟΚ & ΝΔ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!