Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

Ο λαός πρέπει να μαθαίνει να ρωτάει τι τον περιμένει και πως θα τον ξεκάνουν με σχέδιο!!!

01/11/2012 12:52

Μεσοπρόθεσμο: Υπό Επιτροπεία οι«κόκκινοι» δήμοι

Με μερική απώλεια της αυτονομίας τους, υποχρεωτικές μετατάξεις, αλλά και  την υποχρέωση να εισπράτουν τοπικούς φόρους θα «τιμωρούνται» οι δήμοι των οποίων ο προϋπολογισμός παρουσιάζει αποκλίσεις. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016 (ΜΠΔΣ).
Συγκεκριμένα, σλυμφωνα με το ΜΠΔΣ το ΥΠΕΣ, ενισχύοντας τα θεσμικά εργαλεία που ήδη διαθέτει, θα δημιουργήσει, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μέσω αυτού θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Μετά πάροδο τριμήνου και εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, τότε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο (αναθεωρημένο) πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας, που συνεπάγεται: α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ” όλο ή κατά μέρος και την ΣΑΤΑ β) υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, γ) αύξηση ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).
Παράλληλα, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ, την επόμενη 4ετία δε θα γίνει καμία πρόσληψη στους δήμους (εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπά τους), οι πόροι μέσω ΚΑΠ και ΠΔΕ θα μειωθούν κατά 210 εκατ. ευρώ, οι μισθολογικές δαπάνες κατά 67 εκατ. ευρώ, οι δημοτικοί υπάλληλοι κατά 11.336 (με τις προσλήψεις στα δημοτικά νομικά πρόσωπα να φτάνουν τις… 239!!!) και οι δημόσιοι υπάλληλοι (μαζί με αυτούς στις περιφέρειες) κατά 63.032 (με τις προσλήψεις να ανέρχονται στις 10.701).
Αναλυτικότερα
«Παγώνουν» οι προσλήψεις στους δήμους
Όπως προβλέπει το ΜΠΔΣ, στους δήμους δε θα γίνει καμία πρόσληψη από το 2013-2016. Οι μοναδικές προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν στα νομικά τους πρόσωπα, και συγκεκριμένα: μηδέν θα είναι οι προσλήψεις το 2013 και στα νομικά πρόσωπα (επί συνόλου 3.048 αποχωρήσεων), 81 προσλήψεις το 2014 (επί συνόλου 3.108 αποχωρήσεων), 79 προσλήψεις το 2015 (επί συνόλου 3.108 αποχωρήσεων) και επίσης 79 προσλήψεις το 2016 (επί συνόλου 2.072 αποχωρήσεων).
Αναφορικά με τα υπουργεία και τις περιφέρειες, το ΜΠΔΣ προβλέπει 2.497 προσλήψεις το 2013 (επί συνόλου 16.641 αποχωρήσεων), 1.884 προσλήψεις το 2014 (επί συνόλου 16.060 αποχωρήσεων), 3.202 προσλήψεις το 2015 (επί συνόλου 15.591 αποχωρήσεων) και επίσης 3.118 προσλήψεις το 2016 (επί συνόλου 14.790 αποχωρήσεων).
Στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για τη Στελέχωση του Δημόσιου Τομέα, το οποίο εκπονήθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εντάσσονται οι εκτιμήσεις αποχωρήσεων προσωπικού για καθένα από τα έτη 2012-2016 και οι αντίστοιχες εκτιμήσεις προσλήψεων για τα έτη 2013-2016.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης βασίστηκε στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις νέες παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, όσο και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
Μείωση σε ΚΑΠ και ΣΑΤΑ
«Κούρεμα», πέραν του προσωπικού, θα πέσει και στον τομέα των δαπανών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 277 εκατ. ευρώ. Από αυτά: τα 10 εκατ. ευρώ θα κοπούν από τους ΚΑΠ του 2013, τα 50 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ του 2014, τα 40 εκατ. ευρώ από τη ΣΑΤΑ του 2013, τα 110 από τη ΣΑΤΑ του 2014 και τα 67 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη μείωση στις μισθολογικές δαπάνες (διαμοιράζονται σε 55 εκατ. ευρώ το 2013 και σε 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από το 2014 και μετά).
Ρύθμιση δανείων
Με το αρθ.2, παρ.2, του ν.4038/2012, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31/12/2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη σύνταξη Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο εγκρίνεται από ειδική Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010 που συγκροτείται στο ΥΠΕΣ.
Εφόσον κριθεί ότι ένας δήμος ή περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους και προϋποθέσεις οικονομικής εξυγίανσης που θέτει το ως άνω Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, τότε προσφεύγει στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ” αριθμ. 43288/4-10-2011 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών. Η προσφυγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να γίνει είτε μετά από σχετική αίτηση του φορέα, είτε υποχρεωτικά, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
http://www.aftodioikisi.gr/

Related posts: