Τον Μάιο του 1915, ο Mangasar Murguditch Mangasarian έδωσε δημόσια ομιλία στο Σικάγο των ΗΠΑ, με θέμα «Το μαρτύριο της Υπατίας».

Μεταφέρω εδώ (σε ελεύθερη μετάφραση) τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του.

Πρώτα όμως να θυμίσουμε ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται στην πλούσια πόλη της Αλεξάνδρειας, τα όρια της οποίας είχε περιχαράξει το 331 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος με «άλφιτα» (κριθαρένιο αλεύρι): «άλφιτα… ο βασιλεύς υφηγείτο, και το κύκλον ούτω περιγραφήναι του περιτειχισμού όντινα τη πόλει εποίει» (Αρριανός, «Ανάβασις Αλεξάνδρου», 3.2).

ΜΗ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ