Ο τομέας της γεωργίας εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες (55% του συνόλου των χαμένων θέσεων από τον Ιούλη του 2019)

Μόλις 33.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο (με τις τρεις στις τέσσερις να είναι στον τομέα της εστίασης – φιλοξενίας)

Τριμηνιαία μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων (2016-2020) στο σύνολο των επαγγελματικών ομάδων – πηγή: ΟΟΣΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗΣτους πίνακες που ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης είναι υποκατηγορία του τομέα της βιομηχανίας. Στο τελικό σύνολο κάθε τετραμήνου συμμετέχει στο άθροισμα μόνο ο τομέας της βιομηχανίας – απλώς η μεταποίηση αναφέρεται ξεχωριστά.


Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ανά τομέα (2016-2020) – σε χιλιάδες


Από τον Ιούλη του 2019 μέχρι τον Μάρτη του 2020 (2019Q3 – 2020Q1) έχουν χαθεί 51,000 θέσεις εργασίας και έχουν δημιουργηθεί 33 χιλιάδες θέσεις. Το ισοζύγιο είναι αρνητικό (-18,000 θέσεις εργασίας)


Μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ανά τομέα (2016 – 2020) – σε χιλιάδες

Την περίοδο 2016Q2 – 2019Q2 κάθε τρίμηνο δημιουργούνταν κατά μέσο όρο 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Την περίοδο 2019Q3 – 2020Q1 χάνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 5 χιλιάδες θέσεις εργασίας.πηγή: ΟΟΣΑ – Quarterly National Accounts, Volume 2020 Issue 1

https://jodi.graphics/8344