«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο… «ΑΛΛΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ, Ο ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ!…

    Το καθεστώς της Πρώην Πετραίας και…μετέπειτα, άπό του 1927,… «σαουδικής»(άπό τον δυνάστην της…Σαούντ!!!) Άραβίας, χρηματοδοτεί τάς καθ΄ άπασαν την οίκουμένην άποσταθεροποιητικάς διαδράσεις του ίσλαμισμού, προς κατάλυσιν και αύτών τούτων των περιορισμένων έλευθεριών των άνθρώπων! Έν Εύρώπη,άπό του 1990,…είσέβαλεν είς την Άλβανίαν, έγκαταστήσαν…250(!!!) τζαμιά, έκεί όπού άπό του 1945 άπηγορεύθη ή έπίσημος παρουσία του έβραιοχριστιανισμού και του έβραιομουσουλμανισμού είς την άλβανικήν κοινωνίαν και ή,  δι΄ αύτών των «θρησκειών» της έρήμου,…καθοδήγησις των…μαζών! Τούτ΄ αύτό έπραξεν και είς το Κοσσυφοπέδιον και την Βοσνίαν-Έρζεγοβίνην! Μετέβαλεν Κελτογενή φύλα είς ποταπούς προσκυνητάς της «θρησκείας» της Ύποταγής(«Ίσλάμ»)!Έν Έλλάδι ένίσχυσεν παντοιοτρόπως την άπό του 1995 άρξαμένην να…ύλοποιήται πρότασιν προς το Στρατιωτικόν Συμβούλιον της Τουρκιάς του…κούρδου την καταγωγήν Όζάλ: «…Θα στείλωμεν είς Έλλάδα 2.000.000 μουσουλμάνους έκ Πακιστάν και Άφγανιστάν και θα την άλώσωμεν έκ των ένδον…Δεν χρειάζεται να διεξάγωμεν κατ΄ αύτής πόλεμον…»!!! Ήδη, μεγάλα κονδύλια διετέθησαν προς …άνακατασκευήν έν Θεσσαλονίκη των… «όθωμανικών»… λουτρών!!! Τά όποία είναι έκτισμένα έπί των θεμελίων  Ίερών Ναών των Έλλήνων, ώς των Διοσκούρων(«Παράδεισος»),του Ήρακλέους («Άλκαζάρ»),της Άρτέμιδος(«Άνθοπωλεία»), του Άσκληπιού («Εύαγγελίστρια») κ.λ.π.! Και ή νύν διοίκησις του δήμου Θεσσαλονίκης πράττει ό,τι δύναται προς αύτήν την κατεύθυνσιν της…άποχαρακτηρίσεως της πόλεώς μας άπό Μητροπόλεως του Μακεδονικού Έλληνισμού, ως την άπεκάλουν οί ρωμαίοι, και της προσδώσεως είς αύτήν… «πολυπολιτισμικού»… «φερετζέ»!!! Ίνα έτσι ίκανοποιηθούν και έκείνοι οί είς Παλαιστίνην έδρεύσαντες, οί όποίοι ούδέποτε έπαυσαν να έποφθαλμιούν την Πόλιν των Μεγάλων Θεών των Έλλήνων και οί όποίοι έπραξαν τά πάντα, ίνα αύτη μη άπελευθερωθή άπό τον Έλληνικόν Στρατόν τώ 1912 και άνακτηθή άπό την Έλλάδα!
Και έμείς τι πράττομεν: Ούδέν! Το έχομεν ρίξει είς τον άθλιον…άντιμνημονιασμόν, άπεκδύθημεν των άτομικών και γενικών εύθυνών μας διά το κατάντημα του τόπου μας, τά έφορτώσαμεν όλα είς τους πολιτικάντηδας και έπιχειρώμεν να «δικαιολογήσωμεν» τά άδικαιολόγητα! Έκείνα, τά όποία διά πράξεων και παραλείψεων, προεκαλέσαμεν ΟΛΟΙ είς την Έλλάδα μας! Άφήκαμεν έτσι έλεύθερον βήμα προς άφύσικον…διόγκωσιν  είς παρακμιακά κομματίδια, ως το του ΣΥΡΙΖΑ και είς έκείνα των κατ΄…έπάγγελμα…άπεργομανών, τά όποία κηρύσσονται άναφανδόν ύπέρ των έπιβουλών των σκοπιανών και των τούρκων κατά της Βορείου Έλλάδος, ένώ πράττουν το πάν ίνα άχθώμεν είς τά πρόθυρα έμφυλιοπολεμικής συρράξεως μεταξύ των Έλλήνων! Και το παίζομεν…άντιμνημονιακοί, πωλούντες το παραμύθιον πώς τάχα δεν πταίομεν είς τίποτε έμείς, οί όποίοι έδιαλύσαμεν την ΜΟΝΗΝ παράγουσαν…Παραγωγούς Τροφίμων-Άνθρώπων-Πολεμιστών-Έλευθεροφρόνων Έλλήνων-Πολιτισμού Άγροτικήν Έλλάδα, άλλά πταίει το… «σύστημα»! Το όποίον όμως δύνάμεθα να το άλλάξωμεν, διά της Αύτοργανώσεως, άλλά δεν θέλομεν! Διότι ή Πανώλης του Έγωϊσμού και του Άτομικού Βολεύματος έχει καταλάβει την χώραν πάσαν!Δεν πταίομεν, διότι έπί 10.000.000 έναπομεινάντων Έλλήνων (πέραν των άλλων 10.000.000 λιποτακτών έκ της Γής μας, των κατ΄ εύφημισμόν καλουμένων… «μεταναστών», έξ ών ούκ  όλίγοι γραικυλίζοντες αύθαδιάζουν και ύβρίζουν την Έλλάδα!) το ήμισυ τούτων κατέστημεν κοινωνικά παράσιτα των άστεων Άθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών κ.ά.! Δι΄ όλα πταίουν οί άλλοι, δι΄ ούδέν έμείς!!! Το γεγονός ότι παρέχομεν τά μέσα προς έπιβίωσιν, διαβίωσιν και έξοικονόμησιν ίκανών βαλαντίων είς άλλοδαπούς είσβολείς,είς λαθρομετανάστας-λαθροβίους-λαθροεποίκους-λαθρεμπόρους όφείλεται είς την έλλειψιν της πραγματικής σοσιαλιστικής άρετής, της Άλληλεγγύης, μεταξύ των Έλλήνων και τον..θρίαμβον της ίδιοτελείας και της κουτοπονηριάς! Την… «βολεύομεν» με όλιγώτερα διά των ξένων, τών παρανόμως έγκατεστημένων είς την χώραν μας, δίκην λαθροεποίκων(και όχι άπλώς λαθρομεταναστών), ένισχύομεν την έπεκτατικήν τακτικήν της κεφαλαιοκρατικής όλιγαρχίας του Πεκίνου είς βάρος πασών των οίκονομιών της ύφηλίου!… Και δεν άπαιτώμεν την έφαρμογήν του Νόμου, δηλαδή την ΞΕΝΗΛΑΣΙΑΝ, κατά των τοιούτων, έπικινδύνων διά την έθνικήν μας ύπαρξιν, άλλοτρίων!!! Όμως, έάν δεν άναλάβωμεν, νύν,τώρα, τάς εύθύνας μας, άγόμεθα έν τώ μέλλοντι κατά κρημνών! Θα διαλύσωμεν την Έλλάδα, έάν δεν την άφανίσωμεν άπό τον χάρτην!…

«ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» Θεσσαλονίκη

Σημείωσις: Άποστέλλομεν το ως κατωτέρω κείμενον, το όποίον περιγράφει τά έν τη χώρα των…σαουδιστών(ή σαδιστών;) άράβων γινόμενα:

Άφησαν βιαστή «κληρικό»!…   Οι ίδιοι αποκεφαλίζουν!…

Η απόλυτη αηδία για το καθεστώς των Σαούντ στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματα που σου γεννιούνται όταν μαθαίνεις ότι το κράτος που σκοτώνει – αποκεφαλίζει – τους αδύναμους και τους μετανάστες που εργάζονται εκεί ακόμη κι αν υπάρχουν αμφιβολίες, συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που θα δούμε αμέσως σε κληρικό του…
Το κτήνος, βίασε την πεντάχρονη κόρη του και τη σκότωσε, με τους υπεύθυνους στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η μικρή να αναφέρουν ότι την είχε κατακρεουργήσει σεξουαλικά, ενώ είπε ότι αμφέβαλλε για την παρθενία της και το έλεγξε με τη βοήθεια ειδικού…
Το άτυχο κοριτσάκι είχε μέχρι και σπασμένη πλάτη, ενώ ο ανώμαλος υπηρέτης του Αλλάχ είχε προσπαθήσει ακόμα και να την κάψει.
Αυτός ο άνθρωπος (λέμε τώρα…) αφέθηκε ελεύθερος αφού καταδικάστηκε… να πληρώσει αποζημίωση στη μητέρα του παιδιού του…
Τι να πούμε τώρα ότι είναι ζώα;
Ευτυχώς που υπάρχουν ενδείξεις ότι η κοινωνία, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, παρά τον συντηρητισμό, εξεγείρονται και δεν αποδέχονται τέτοιους παραλογισμούς.
Το καθεστώς ακούει;
Πηγή:defence-point.gr
Vasilios Gousios ellanikos@gmail.com
Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>