Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

Οι προδότες, είναι δυο φορές προδότες, διότι γνώριζαν όλα τα παρακάτω που θα διαβάσετε.

ΔΙΑ ΤΙΦΕΚΙΣΜΟΥ 1

Αποψη: Ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών μετά την επικύρωση;
ΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ*

Κατά καιρούς αναφέρεται στον δημόσιο λόγο ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αποδεσμευθεί από τη συμφωνία των Πρεσπών με μία απλή καταγγελία. Κατ’ αρχήν η συμφωνία παράγει ήδη αποτελέσματα και χωρίς την κύρωσή της. Αμέσως μετά την υπογραφή της η Ελλάδα δέχθηκε να επανεκκινήσει η διαδικασία εντάξεως της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Αφ’ ης στιγμής η Βουλή των Σκοπίων προχωρήσει στις συνταγματικές αλλαγές, το ΝΑΤΟ θα συντάξει το πρωτόκολλο εντάξεως της γειτονικής χώρας στη Συμμαχία.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ξεχωριστό διεθνές κείμενο από το κείμενο των Πρεσπών. Θα έλθει στη ελληνική Βουλή προς κύρωση ανεξαρτήτως της πορείας της συμφωνίας των Πρεσπών. Επειδή η αίτηση για ένταξη έχει υποβληθεί με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ, η Ελλάδα βαρύνεται από την ενδιάμεση συμφωνία (και μία σχετική καταδίκη στο Διεθνές Δικαστήριο) να κυρώσει το Πρωτόκολλο (ανεξαρτήτως του τι θα πράξει με τη συμφωνία των Πρεσπών).

Ως προς το θέμα της καταγγελίας, λύσεως ή τέλος πάντων «απαλλαγής» από τη συμφωνία των Πρεσπών, αφού αυτή κυρωθεί, τα πράγματα είναι (επώδυνα) προβληματικά. Το θέμα ρυθμίζεται από τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (1969) που δεσμεύει τόσο την Ελλάδα όσο και την ΠΓΔΜ. Εκεί περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες: (α) ακύρωση, (β) καταγγελία και (γ) λήξη/αναστολή εφαρμογής μιας συνθήκης σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως των όρων της.

Η Σύμβαση της Βιέννης ορίζει περιοριστικά τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η ακύρωση μιας συμφωνίας. Πρέπει να επικαλεσθούμε πλάνη, απάτη, δωροδοκία, εξαναγκασμό με απειλή ή χρήση βίας και άλλα ανάλογα κατά την υπογραφή της συμφωνίας… Δεν προκύπτει ότι κάτι τέτοιο ίσχυσε, οπότε η πιθανότητα να χαρακτηρισθεί η συμφωνία άκυρη, δεν έχει βάσεις.

Δεύτερη πιθανότητα που πρέπει να εξετασθεί είναι αυτή της καταγγελίας. Η συμφωνία των Πρεσπών αναφέρει στο άρθρο 20 ότι οι διατάξεις της «θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας που περιέχεται στο άρθρο 1 (3) και στο άρθρο 1 (4)». Επομένως, κατ’ αρχήν προκύπτει ότι τα δύο κράτη θέλησαν να είναι αμετάκλητες οι διατάξεις της συμφωνίας. Επιπλέον, οι επίμαχες διατάξεις για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία», για την υπηκοότητα του κράτους που ορίσθηκε ως «μακεδονική/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» και για την αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας, περιβάλλονται με ιδιαίτερο κύρος και δεν τροποποιούνται. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 56 της Συμβάσεως της Βιέννης που ορίζει ρητώς ότι συνθήκη που δεν περιέχει διάταξη για καταγγελία «δεν δύναται να καταγγελθή ή να λυθή διά αποχωρήσεως».

Μοναδική εξαίρεση είναι να θεωρηθεί η φύση της συνθήκης των Πρεσπών τέτοια, που να δικαιολογεί την καταγγελία. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα. Στο διεθνές δίκαιο αναφέρονται οι κατηγορίες των συνθηκών που δικαιολογούν την καταγγελία. Δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε να υπάγεται σε κάποια από αυτές.

Στην πραγματικότητα, μετά την κύρωση της συμφωνίας θα ισχύει ο γενικός κανόνας του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι «τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται».

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα λήξεως ή αναστολής εφαρμογής της συνθήκης σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως των όρων της (άρθρο 60). Η Ελλάδα καλείται να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εάν διαπιστώσει ουσιώδη παραβίαση, θα μπορεί να κινηθεί για να απαλλαγεί από τη συμφωνία. Δεν είναι κάτι απλό.

Η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995. Επιδιώκει να επιλύσει μία διεθνή διαφορά, όπως την ορίζουν τα Ψηφίσματα 817 και 845 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για αυτόν άλλωστε τον λόγο τη συνυπέγραψε ως μάρτυρας ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Σε περίπτωση κυρώσεώς της και από την Ελλάδα, λήγει η ενδιάμεση συμφωνία και παύει η εκκρεμότητα γύρω από το όνομα της γειτονικής μας χώρας. Με την επιφύλαξη της ρωσικής στάσεως, το Συμβούλιο Ασφαλείας κανονικά θα πρέπει να αποφασίσει ότι έληξε η διεθνής διαφορά. Τα Σκόπια θα χρησιμοποιούν το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Σε περίπτωση όμως «απαλλαγής» για οποιονδήποτε λόγο από τη συμφωνία των Πρεσπών, θα λήξει αντιστοίχως και η υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όνομα. Επιπλέον το κεκτημένο του σημερινού προσωρινού ονόματος ΠΓΔΜ θα έχει χαθεί. Τα Σκόπια θα προχωρήσουν σε νέα συνταγματική αλλαγή, θα επιστρέψουν στο όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και θα ενημερώσουν απλώς τους διεθνείς οργανισμούς για την αλλαγή. Αρκεί μία απλή ανακοίνωση. Οι συνέπειες απεμπλοκής θα είναι πιθανότατα πολύ πιο σοβαρές από την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί. Το συμπέρασμα είναι πως, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, το καλύτερο είναι να μην κυρώσει η Ελλάδα τη συμφωνία.

* Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

http://www.kathimerini.gr/

http://arxaiaithomi.gr/

Related posts:

23 comments to Οι προδότες, είναι δυο φορές προδότες, διότι γνώριζαν όλα τα παρακάτω που θα διαβάσετε.

    • .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1871-1910)
     .
     .
     .
     Ὁ προφήτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ
     .
     .
     .
     «Ντροπή Σας νὰ συζητᾶτε μὲ τὸν Σκυλόφραγκο ἂν ἡ Μακεδονική Σας Γῆ εἶνε Δική Σας Γῆ.
     .
     Καὶ νὰ τὸν πείσῃς, δὲν τὸν πείθεις τὸ Λῃστή.
     .
     Ἢ μόνος του ἢ μὲ Σμπίρους βαλτοὺς θὰ προσπαθήσῃ νὰ Σᾶς πάρῃ κάθε Γῆ.
     .
     Οἱ Πολιτισμοὶ ποὺ Σᾶς ἔμαθαν οἱ Δασκαλοτσούσιδες νὰ προσκυνᾶτε μπρούμυτα,
     .
     Σᾶς καμπανίζουν κατάμουτρα μὲ ἄγρια χαστούκια:
     .
     Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ.
     .
     Καὶ εἶνε ἀνήθικον καὶ ἄσκοπον καὶ τὸ νὰ Σᾶς δώσουν καὶ τὸ νὰ δεχθεῖτέ τι.
     .
     Καὶ νὰ Σᾶς δώσουν, ἂν εἶσθε Σάπιοι, ὁ πρῶτος Δυνατὸς θὰ Σᾶς τὸ πάρῃ.
     .
     Τὸ Ἠθικὸν εἶνε ἂν εἶσθε Σάπιοι, νὰ Σᾶς ξεπατώσουν καὶ καθαρίσουν τὴ Γῆ.
     .
     Φυλᾶτε τὴ Γῆ Σας καὶ τὴν Τιμή της, μόνο μὲ Σπαθί.
     .
     Πάψετε Σαπιοδάσκαλοι καὶ Σαπιορήτορες
     .
     -ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- νὰ ἐξευτελίζετε τὴ Φυλή.
     .
     Πάψετε Παλιόγρηες τὶς κλάψες, τὰ σάλια, τὰ μελάνια καὶ πιάστε τὸ ΣΠΑΘΙ.
     .
     Τὰ πάντα στὴ Ζωὴ
     .
     -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ-
     .
     κατακτῶνται μὲ τὸ ΣΠΑΘΙ.
     .
     Καὶ ἔτσι εἶνε καὶ μόνο ἔτσι ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶνε.»
     .
     .
     http://pheidias.antibaro.gr/giannopoulos.html
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ,
      .
      .
      ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
      .
      .
      .
      .

      http://1.bp.blogspot.com/-BSJvyzd5zZo/T-Qv0JNP7hI/AAAAAAAAAec/ETaEizcX7eU/s320/431163_10150729262415921_407516805_n.jpg
      .
      .
      1. Ἡ ξενομανία εἶναι χωριατιά. Εἶναι προστυχιά. Εἶναι κουταμάρα. Εἶναι ἀφιλοτιμία. Εἶναι ἀφιλοπατρία. Καὶ εἶναι ξιπασιά. Καὶ εἶναι ἀμάθεια.
      .
      2. Καὶ ἐπὶ τέλους διατί αὐτὴ ἡ κουταμάρα; Τί τοῦ χρεωστᾶτε τοῦ Ἰταλοῦ, τοῦ Γάλλου, τοῦ Γερμανοῦ διὰ νὰ δουλεύετε δι᾿ αὐτὸν καὶ νὰ τοῦ δίδετε ὅλον σας τὸ χρῆμα ποὺ κερδίζετε μὲ ἀγῶνας;
      .
      3. Ἄλλο ραγιὰς καὶ ἄλλο Ἕλλην. Ἄλλο φραγκοπίθηκος καὶ ἄλλο Ἕλλην.
      .
      4. Μελετᾶτε ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῶν λαῶν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργοῦν καὶ ὀλίγον τὰ ἐγκεφαλικά σας κύτταρα, πηγαίνετε εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ὄχι διὰ νὰ γίνετε δοῦλοι. Μένετε ἄνθρωποι ἐλεύθεροι. Μὴ τρέχετε εἰς τὴν Εὐρώπην διψῶντες δι᾿ Ἀφέντην.(«Ἡ σύγχρονος ζωγραφική», 1902)
      .
      5. Καὶ ἡ ἑλληνικὴ φύσις αὐτή, ἐντελῶς ἡ αὐτή, καὶ διότι εἶναι τοιαύτη, ἐγέννησεν ὅλους τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἡμιθέους καὶ τοὺς ἥρωας καὶ κάτι ἀκόμη καλλίτερον ἀπὸ τοὺς θεοὺς τοὺς παρελθόντας, τοὺς παρόντας καὶ τοὺς μέλλοντας: τοὺς Ἀνθρώπους.
      .
      6. Η Ελληνική ΓΗ διψά εκδίκησιν, δια τους ατιμασμούς αιώνων, από Βαρβάρους Ανατολής και Δύσεως, από Ξένους και ιθαγενείς.
      .
      7. …ἡ ἱστορία μας εἶναι ἡ μακροτέρα ὅλων καὶ ἡ περιπλοκωτέρα. Διότι ὁ Ἕλλην Ὀδυσσεὺς μεταμορφώνεται ἐξωτερικῶς κατὰ πᾶσαν ἱστορικὴν ἐποχήν… («Πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Ἀναγέννησιν», 1903)
      .
      8. Διὰ νὰ ὁμιλήσῃ κανεὶς λογικὰ δι᾿ ἕνα ζήτημα ἑλληνικόν, εἴτε γλωσσικόν, εἴτε ἐθνικόν, εἴτε κοινωνικόν ἀνάγκη νὰ ἀνατρέξῃ εἰς τὸ παρελθόν, νὰ συμβουλευθῇ τὴν Ἱστορίαν.
      .
      9. Κάνετε τὰ ἔπιπλά σας ἀπὸ ξύλα τοῦ τόπου σας, ἀπὸ τὴν ἐληά σας, ἁπλᾶ, ἥσυχα, ἥμερα, ἀναπαυτικά. Μὴν τὰ μαυρίζετε σὰν νὰ σᾶς ἀπέθαναν δώδεκα παιδιὰ εἰς τὸν τόπον ποὺ δὲν μαυρίζει οὔτε τὸ μάρμαρον εἰς χιλιάδες χρόνια. («Ἡ ξενομανία», 1903)
      .
      10. Ὁ Εὐρωπαϊσμός, ὢν ἀπομίμησις, δὲν εἶναι πρόοδος, ἀλλ᾿ ὀπισθοδρομικότης. Πρόοδος εἶναι ἡ χειραφέτησις ἀπὸ κάθε μίμησιν, ἡ ἐλευθέρωσις ἀπὸ κάθε δουλείαν, ἡ στροφὴ πρὸς τὴν φύσιν. Ἐκεῖ ἡ ἀλήθεια, ἐκεῖ ἡ ζωή, ἐκεῖ ἡ πραγματικότης, ἐκεῖ ἡ δημιουργία, ἐκεῖ ἡ πρωτοτυπία. («Ἡ σύγχρονος ζωγραφική», 1902)
      .
      11. Μετὰ τὸν Λαϊκὸν ἔχομεν τὸν Θρησκευτικόν μας κόσμον. Ὁ Ἕλλην φύσει, ἐπισκεπτόμενος τὸν Θεόν, ἀποκαλύπτεται, μένει ὄρθιος, τὸν χαιρετᾷ μειδιῶν, τοῦ ὁμιλεῖ εἰς ἑνικὸν ἀριθμόν, καὶ συνομιλεῖ διὰ τοῦ τραγουδοῦντος ἱερέως καὶ ψάλτου.
      .
      12. Καὶ εἶναι Ἀποτρόπαιον νὰ ὀνομάζωνται Ἕλληνες, οἱ τολμήσαντες μὲ ἕνα Βλαχοδήμαρχον ἐπὶ κεφαλῆς, νὰ καταβεβηλώσουν ὡς καὶ αὐτὸν τὸν Ναὸν τῆς Παρθένου, τσιμπουσιάζοντες χυδαιότατα ὀργιαστικῶς, σπῶντες τὰ Μπυροβάρελα, ἐπὶ τῶν Ἰχνῶν τῆς Χρυσελεφαντίνου Παναγίας, καταβρωμίζοντες μὲ τὰ βρωμοψωμότυρά των, τὰ Τρισάγια Λείψανα τοῦ Ὡραίου. («Νέον Πνεῦμα», 1906)
      .
      13. «To καταχρεωκοπημένον ελληνικόν βλακόπνευμα: θρησκευτικός κοιλοτυμπανισμός, επιστημονικός κομπογιανιτισμός, εμπορικός σαραφισμός, ιδεολογικός τσουμπεδισμός, φιλολογικός φουστανελισμός……..» Περικλής Γιαννόπουλος – κείμενο του 1907
      .
      14. Κάτι θὰ ἤξευρεν ὁ ἀρχαῖος ὁ ὁποῖος ἔστησε τὸ ἀρχιτεκτονικόν του ἔργον, ὄχι διὰ νὰ ἐξευτελίσῃ τὴν φύσιν μὲ τὴν δύναμιν καὶ τὸν ὄγκον του σὰν τὸν Εὐρωπαῖον ἀλλὰ τὸ ἔγλυψεν σὰν φυσικὸν ἄνθος βράχου, ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸ περιβάλλον σὰν πρόσωπον πρὸς σῶμα, καὶ σὰν διάδημα χοροῦ ὡραίων γραμμῶν.
      .
      15. Ἑλληνικὴ Φυλὴ τί φωνάζεις; Μπῆκαν κλέφτες στὸ μανδρί; Ἐὰν Σοῦ βαστᾷ ἔμπα διώχτους.
      .
      16. Ὑπάρχει ἕνα καθῆκον εἰς τὸν τόπον αὐτόν. Καὶ τὸ καθῆκον αὐτὸ εἶναι νὰ μελετήσωμεν ἡμεῖς αὐτοὶ τὸν ἑαυτόν μας, τὸ παρελθόν μας, τὸ παρόν μας, διὰ νὰ γνωρίζωμεν τὶ εἴμεθα καὶ τὶ δυνάμεθα νὰ κάμωμεν καὶ πρὸς ποίας ὁδοὺς νὰ βαδίσωμεν καὶ πρὸς τὶ αὔριον, πρὸς ποῖον προσεχὲς καὶ ποῖον ἀπώτερον μέλλον. Τὸ καθῆκον αὐτὸ ἐπέβαλα πρῶτον εἰς ἐμαυτόν.
      .
      («Ἡ σύγχρονος ζωγραφική», 1902)
      .
      .
      http://andreiomeniellas.blogspot.com/
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017
      .
      .
      ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:
      .
      .
      .
      «Η ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ»
      .
      .
      https://2.bp.blogspot.com/-Pax3JuUftXE/WjanS4odnZI/AAAAAAAALKI/jaJAJ7G7MTA_cQ7RZJqY7oAAtKlBeEOjwCLcBGAs/s640/%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2597%25CE%25A3%2B%2B%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259D%25CE%259F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259F%25CE%25A3%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2Buntitled.png
      .
      .
      .
      Εἶνε ἀδύνατον νὰ ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς ἐνόσῳ ὅλα τὰ πράγματα τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ πρῶτον κουρέλι τοῦ λίκνου -καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶν- μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελίου τοῦ τάφου, εἶναι ξένα.
      .
      .
      .
      Ἡ ξενομανία
      .
      .
      (Περικλῆς Γιαννόπουλος, «Ἡ ξενομανία», «Ὁ Νουμᾶς», ἀρ. 5, 16-1-1903)
      .
      .
      .
      Εἶνε ἀδύνατον νὰ ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς ἐνόσῳ ὅλα τὰ πράγματα τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ πρῶτον κουρέλι τοῦ λίκνου -καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶν- μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελίου τοῦ τάφου, εἶναι ξένα.
      .
      .
      .
      Τὸ κτύπημα τῆς ξενομανίας εἶνε τὸ πρῶτον κίνημα, ὁ πρῶτος ἀγὼν τῶν ποθούντων νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ μίαν ἀρχὴν Ἑλλάδος.
      .
      .
      .
      Ἡ ξενομανία εἶνε χωριατιά. Εἶνε προστυχιά. Εἶνε κουταμάρα. Εἶνε ἀφιλοτιμία. Εἶνε ἀφιλοπατρία. Καὶ εἶνε ξυππασιά. Καὶ εἶνε ἀμάθεια.
      .
      .
      .
      Αὐτὸς ὁ ἀνώτερος, ὁ πλούσιος, ὁ ἀνεπτυγμένος, ὁ ταξειδευμένος, ὁ παντογνώστης, ὁ παντοκρίτης, ὁ ἰατρός, ὁ δικηγόρος, ὁ πολιτικός, ὁ παππᾶς, ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής, ὁ τραπεζίτης, ὁ ἔμπορος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος, ποὺ ἐπῆγε εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἐγύρισε ξενομανής, εἶνε ἀμαθής.
      .
      .
      .
      Ἐπῆγε καὶ ἐγύρισε κούτσουρον.
      .
      Δι᾿ αὐτὸ εἶνε ξενομανής.
      .
      Ἐπῆγε καὶ ἐγύρισε χωριάτης, δι᾿ αὐτὸ εἶνε ξενομανής.
      .
      Ὅ,τι εἶδε, ὅ,τι ἔμαθε δὲν τοῦ ἐχρησίμευσεν εἰς τίποτε.
      .
      Δὲν ἐδιόρθωσε τὸ κεφάλι, τὸ ἐχάλασε.
      .
      Δὲν ἐφωτίσθη, ἀλλὰ ἐτυφλώθη διὰ πάντα.
      .
      Δι᾿ αὐτὸ εἶναι ξενομανής.
      .
      .
      .
      Κάνει τὸν Εὐρωπαῖον, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν Εὐρωπαῖον, τὸ κεφάλι του κάθε ἄλλο παρὰ νὰ ἔχῃ σχέσιν μὲ τό τωρινὸν Εὐρωπαϊκόν κεφάλι.
      .
      Ὁ ἰδικός μας Ἐσπεριοειδὴς εἶνε σὰν τὸν ἀράπη ποὺ πηγαίνει εἰς τὸ Παρίσι καὶ φορεῖ Παρισινὰ ροῦχα.
      .
      Εἶνε ξενομανής, διότι ἅμα τοῦ ἀφαιρέσῃς αὐτό, δὲν μένει τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτόν.
      .
      Ἀφαίρεσέ του τὰ ροῦχα, τὰ τέσσαρα ξένα λόγια, τὸ τσάι, τὰ δέκα ὀνόματα ποὺ ἐπαναλαμβάνει, τὰς δέκα ἰδέας ποὺ ἔμαθε καὶ βάλε τον νὰ ἐρασθῇ.
      .
      Δὲν εἶνε ἰκανὸς νὰ σκεφθῇ νὰ κάμῃ τὸ παραμικρόν.
      .
      Εἶνε ἕνα μυαλὸ τιποτένιον, ἕνα κεφάλι ἐντελῶς ἄχρηστον διὰ τὸ κάθε τι.
      .
      Ὅλη του ἡ ζωή, ὅλη του ἡ δύναμις, ὅλη του ἡ σοφία εἶνε νὰ λέγῃ, καὶ ξαναλέγῃ τὰ τέσσαρα πράγματα που ἔμαθε.
      .
      Θέλετε νὰ τὸ εἰδῆτε καθαρὰ ὅτι δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν Εὐρωπαῖον τὸ ροῦχον;
      .
      Πάρετε τὸν Τρικούπην, τὸν Δηλιγιάννην, τὸν Θεοτόκην, τὸν Ζαΐμην, ὅλους τοὺς Στρατηγοὺς καὶ ὅλους τοὺς ἐν τέλει τῶν γραμμάτων καὶ τῶν πραγμάτων.
      .
      Εἰπέτε τους νὰ ἐνδύσουν τὸν στρατὸν μὲ τὰ θαυμάσια Ἑλληνικὰ ὑφάσματα καὶ ἐνδύματα διὰ νὰ μένουν εἰς τὸν τόπον ἑκατομμύρια ἑκατομμυρίων ποὺ φτερουγίζουν τόσα ἔτη τώρα πρὸς τὴν τσέπην τῶν ξένων, διὰ νὰ ἔχουν τὸν ὡραιότερον ζωγραφικώτερον καὶ φθηνότερον στρατὸν τοῦ κόσμου.
      .
      Ὅλοι θὰ φρίξουν διὰ τὴν βαρβαρότητά σας, διὰ τὴν κουταμάρα σας, διὰ τὴν προστυχιά σας, διὰ τὴν ἀμάθειάν σας.
      .
      Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀνεπτυγμένος, ὁ Ἐσπεροειδὴς Ἕλλην.
      .
      Φαντασθῆτε τώρα τὶ εἶνε οἱ ἄλλοι ξενομανεῖς, ὅταν τοιοῦτοι εἶνε οἱ πρῶτοι.
      .
      Καὶ κυττάξετε τὶ εἶνε ὁ Εὐρωπαῖος.
      .
      Ὁ Εὐρωπαῖος εἰς τὴν Κρήτην ἐννοεῖ καὶ τὴν ἀξίαν καὶ τὴν οἰκονομίαν καὶ κυριώτατα τὴνὡραιότητα τοῦ Κρητικοῦ ἐνδύματος καὶ αὐτὸς ὁ πραγματικὸς Εὐρωπαῖος ἐνδύει τὸν οτρατιώτην μὲ τὴν Ἑλληνηκήν του στολήν.
      .
      Καὶ εἴδατε τὶ θαυμασία ζωγραφιὰ εἶνε ὁ Κρητικὸς στρατιώτης.
      .
      Παρόμοια ἀνεξαιρέτως εἶνε ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα.
      .
      Παρομοίας ὡραιότητος.
      .
      Παρομοίως δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν τὰ πάντα Ἑλληνικά.
      .
      Καὶ παρομοίας προστυχιᾶς, κουταμάρας, ἀκαταληψίας καὰ ἀμαθείας, εἶνε ὅλοι οἱ ξενομανεῖς εἰς ὅλα τὰ ζητήματα.
      .
      Βγάλετε ἀπὸ τὸν νοῦν σας ὅτι ἀπὸ τοὺς Ἑλληνογάλλους, Ἑλληνοάγγλους, Ἑλληνοϊταλούς, Ἑλληνογερμανοὺς εἶνε δυνατὸν νὰ γεννηθῇ τίποτε σωστόν,
      .
      τίποτε Ἑλληνικόν.
      .
      Αὐτοὶ εἶνε φρενοβλαβεῖς.
      .
      Χθὲς ἐφώναζεν ἡ «Ἀκρόπολις» ὅτι διὰ νὰ στρώσουν τοὺς δρόμους μὲ γρανίτην, ἐσκέφθησαν ἀμέσως νὰ τὸν φέρουν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ἔχομεν εἰς τὸ Λαύριον.
      .
      Ὡς καὶ οἱ δασονόμοι ἀκόμη παρεφρόνησαν καὶ διέγραψαν ἀπὸ τὴν φύτευσιν τῶν γυμνῶν τόπων, ἀπὸ τὴν διακόσμησιιν τῶν δρόμων καὶ τῶν δημοσίων κήπων πλατειῶν, τὴν ἐληὰκαὶ τὴν συκιά, κάθε φυτὸν ἰδικόν μας καὶ φέρουν,
      .
      φέρουν σπόρους φυτὰ ἀπὸ τὰ βάθη τῶν δασῶν τῆς Εὐρώπης, καὶ δὲν πηγαίνουν νὰ πάρουν τὰ θαυμασιώτερα καὶ διακοσμητικώτερα φυτὰ τῶν δασῶν τῆς Ἑλλάδος!
      .
      Τὸ κυριώτατον χαρακτηριστικὸν τοῦ ξενομανοῦς εἶνε ὅτι ἐνόσῳ δὲν βλέπει ἕνα πρᾶγμα Εὐρωπαϊκόν, μὲ μάρκα Εὐρωπαϊκήν, μὲ ὑπογραφὴν Εὐρωπαϊκήν, δὲν τολμᾷ οὔτε νὰ τὸ ἰδῇ, οὔτε νὰ τὸ πιάσῃ, οὔτε νὰ τὸ ἐξετάσῃ.
      .
      Διότι τὸ κεφάλι του εἶνε ἄχρηστον.
      .
      Τὸ περιφρονεῖ διότι δὲν εἶνε ἰκανὸς νὰ τὸ ἐννοήσῃ.
      .
      Διότι τὸ κεφάλι του δὲν τοῦ χρησιμεύει εἰς τίποτε.
      .
      Δὲν σκέπτεται, δὲν γεννᾷ τίποτε.
      .
      Εἶνε σταματισμένον.
      .
      Ἐπαναλαμβάνει μόνον.
      .
      Ἀντιγράφει μόνον.
      .
      * * *
      .
      Κτυπήσατε τὴν ξενομανίαν, ἄνθρωποι τῆς ἰδέας.
      .
      Κρατήσατε ὅ,τι ἔχετε ἑλληνικόν, ἄνθρωποι τῆς λαϊκῆς καὶ τῆς μεσαίας καὶ τῆς ἀνωτέρας τάξεως.
      .
      Κουβαληθῆτε ὅλοι εἰς τὴν ὁδὸν Πανεπιστημίου, ἀπέναντι τοῦ ζαχαροπλαστείου Γιανάκη, πλησίον τῆς πολυφήμου Lizie ἡ ὁποία σᾶς ἄδειασε τὴν τσέπην.
      .
      Εἶνε τὸ μαγαζὶ τῆς λαίδης Ἔτζερτων τῆς ἀγγλίδος ἀριστοκράτιδος καὶ κυρίας τοῦ πρέσβεως τῆς Ἀγγλίας.
      .
      Ἀνοίξατε τὰ μάτια σας καὶ κυττάξετε ἄνθρωποι θεόκουτοι καὶ ἀκαλαίσθητοι.
      .
      Ἐκεῖ τὰ ὑφάσματα εἶνε τὰ κεντήματα τὰ ὁποῖα κάθε κόρη τοῦ λαοῦ γνωρίζει νὰ κεντᾷ ἄδουσα.
      .
      Κυττάξετε τὰς τιμάς.
      .
      Εἶνε ἀκριβώτερα ἀπὸ κάθε εὐρωπαϊκά.
      .
      Διότι εἶνε ὡραιότερα ἀπο κάθε εὐρωπαϊκά.
      .
      Αὐτὰ τὰ ὁποῖα σεῖς εἴχατε, ἡ κόρη δύναται νὰ τὰ κάμῃ, σεῖς ἔχετε αὐτὰ τὰ ὁποῖα κρύβετε πετᾶτε ἀπὸ τό φόρεμά σας ἀπὸ τήν σάλα σας διότι τὰ θεωρεῖτε πρόστυχα, αὐτὰ πωλοῦνται εἰς τὸ Λονδῖνον ὡς εὐγενέστατα καὶ ὡραιότατα.
      .
      Ἐντροπή, ἄνθρωποι ἕλληνες νὰ ἐπιδεικνύετε τοιαύτην ἀκαλαισθησίαν.
      .
      Ὅλα αὐτὰ τὰ ἰταλογαλλλικά καὶ γερμανοεβραϊκὰ πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐγεμίσατε τὰ σπήτια σας καταξοδευόμενοι, κλέπτοντες, ἀτιμαζόμενοι διὰ νὰ εὔρετε τὰ χρήματα, νομίζοντες ὅτι κάτι κάνετε,
      .
      ὅτι θὰ φανεῖτε πολιτισμένοι, ὅλα αὐτὰ ἀκριβῶς εἶνε προστυχότατα, βαναυσότατα καὶ σᾶς ἀποδεικνύουν φρικαλέαν ἀκαλαισθησίαν καὶ βαθὺ χωριατισμόν.
      .
      Ἀρχίσετε ἀπὸ τὸ σπῆτι.
      .
      Πετάξετε τὰ ταπέτα τὰ ψεύτικα ποὺ πληρώνετε τόσον ἀκριβὰ καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρόνον δὲν ἔχετε τίποτε.
      .
      Βάλετε τὰς Ἑλληνικὰς ἀνδρομίδας τὰς αἰωνίους.
      .
      Ὅλη ἡ Θεσσαλία, ὅλη ἡ Πελοπόννησος καλλιτεχνεῖ θαυμάσια εἴδη.
      .
      Μὲ ἐλάχιστα χρήματα, ἔχετε ὡραιότατα πράγματα καὶ στερεότατα καὶ ἀσυγκρίτως εὐγενεστέρων χρωματισμῶν.
      .
      Μὲ τίποτε ὡραιότερα καὶ πλουσιότερα δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ στρώσῃ κανεὶς μίαν αἴθουσαν παρὰ μὲ τὰ ὁλόλευκα μαλλιαρὰ χαλιὰ ποὺ ἔχουν μόνον ἕνα μαῦρον περιθώριον.
      .
      Εἰκοσιπέντε καὶ τριανταπέντε καὶ σαρανταπέντε δραχμὰς στοιχίζει μόνον ἡ μία εἰς τὰ μαγαζειὰ τοῦ Δημοπρατηρίου.
      .
      Βάλετε τοὺς σοφάδες σας μὲ τὰ ὡραῖα ἐγχώρια ὑφάσματα εἰς τὴν θέσιν των.
      .
      Καλλιτεχνήσατε μὲ τὰ χέρια σας τὰ ὡραῖα σκεπάσματα.
      .
      Εἶνε πρόστυχοι καὶ γελοῖοι οἱ καναπέδες σας μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ παληόπανα τὰ ὁποῖα κάμνει ἡ Εὐρώπη διὰ τοὺς κουτοὺς καὶ βαρβάρους λαοὺς ποὺ φέρουν ὅλα τὰ μάρκα «διὰ τὴν Ἀνατολήν».
      .
      Καὶ παρουσιάζετε κωμικώτατον θέαμα μὲ τοὺς καναπέδες σας ποὺ δὲν ξεύρετε νὰ καθήσετε ἐπάνω, καὶ εἶνε θεόκουτον καὶ ἀξιολύπητον πρᾶγμα νὰ μὴν ἔχετε ἕναν καναπὲ νὰ ἀναπαύσετε τὸ κόκκαλόν σας.
      .
      Πετάξετε τὰ βάζα καὶ τὰ χρυσόχορτα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ παληοπράγματα τὰ μαζευμένα ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ χωριά.
      .
      Ἕνα κανάτι ξύλινον τῆς Κορίνθου ἀπὸ τὸ ἀρωματῶδες κυππαρίσι μὲ τὰ ὡραῖα του στεφάνια καὶ μὲ ὁλίγα ἄνθη τοῦ ἀγροῦ μέσα, εἶνε κομψοτέχνημα ποὺ θὰ τὸ ἐζήλευεν ὁ κάθε Εὐρωπαῖος καλλιτέχνης.
      .
      Κάνετε τὰ ἔπιπλά σας ἀπὸ ξύλα τοῦ τόπου σας, ἀπὸ τὴν ἐληά σας, ἁπλᾶ, ἥσυχα, ἥμερα, ἀναπαυτικά.
      .
      Μὴν τὰ μαυρίζετε σὰν νὰ σᾶς ἀπέθαναν δώδεκα παιδιὰ εἰς τὸν τόπον ποὺ δὲν μαυρίζει οὔτε τὸ μάρμαρον εἰς χιλιάδες χρόνια.
      .
      Μία εἰκὼν συγχρόνου ζωγράφου ἰδικοῦ σας καὶ ἡ ἀτελεστάτη ὅλων ὡς χιλιάκις προτιμοτέρα καὶ εὐγενεστέρα, στολίζει ἑκατομμυριάκις περισσότερον τὴν σάλα σας,
      .
      καὶ σᾶς ἀποδεικνύει ἑκατομμυριάκις πλέον πολιτισμένους παρὰ οἱ πεντακοσιόδραχμοι χρυσοκαθρέπται οἱ βαναυσότατοι ποὺ σᾶς ἀποδεικνύουν ἀκαλαισθήτους καὶ χρησιμεύουν μόνον διὰ νὰ κατακλίνωνται ἡ μῦγες εἰς χρυσὰ κρεβάτια.
      .
      Ἕνας ἁπλοῦς σοφᾶς, μὲ ἕνα ὕφασμα χειροτεχνημένον, μὲ ἕνα ράφι ἀπὸ ἁπλοῦν ξῦλο, μὲ ὁλίγα ἁπλούστατα πράγματα ἑλληνικὰ καὶ γίνεσθε καὶ φαίνεσθε περισσότερον πολιτισμένος παρὰ ἐὰν ἐξοδεύσετε ὅλην σας τὴν περιουσίαν διὰ νὰ πάρετε πολυτελῆ Εὐρωπαϊκά πράγματα.
      .
      Καὶ ἐπὶ τέλους διατί αὐτὴ ἡ κουταμάρα;
      .
      Τί τοῦ χρεωστᾶτε τοῦ Ἰταλοῦ, τοῦ Γάλλου, τοῦ Γερμανοῦ διὰ νὰ δουλεύετε δι᾿ αὐτὸν καὶ νὰ τοῦ δίδετε ὅλον σας τὸ χρῆμα ποὺ κερδίζετε μὲ ἀγῶνας;
      .
      Διατί νὰ σᾶς διευθύνῃ καὶ σᾶς ἐπιβάλλῃ τὸ γοῦστό του ὁ κάθε ἐργοστασιάρχης καὶ ἔμπορος τοῦ Μονάχου καὶ τῆς Μασσαλίας;
      .
      Σεῖς δὲν εἶσθε ἄνθρωπος;
      .
      δὲν ἔχετε γοῦστο;
      .
      δὲν ἔχετε καὶ σεῖς δικαίωμα νὰ κάμετε μόδα οὔτε εἰς τὸν τόπον σας, οὔτε μέσα εἰς τὸ σπῆτι σας;
      .
      Διατί νὰ εἶσθε Σκλάβοι;
      .
      Ἀρχίσατε ἀπὸ τὸ σπῆτι σας νὰ πετᾶτε τὰ παληοπράγματα ποὺ ἐμαζεύσατε, πετᾶτε ἕνα ἕνα ἀντικαθιστῶντες αὐτὰ μὲ ἑλληνικά,
      .
      ἕως ὅτου σιγὰ σιγὰ κατορθώσωμεν νὰ πετάξωμεν τὰ πάντα καὶ δημιουργήσωμεν ὅλοι μας τὸν κόσμον ὡραῖον ὅπως εἶναι ἡ γῆ μας, τὰ βουνά μας,
      .
      ὅλα ταὰ καλλιτεχνήματα τοῦ λαοῦ μας καὶ ἐνδύσωμεν ταὰ πάντα ἀπὸ ταὸ λίκνον ἕως τοῦ τάφου μὲ ταὸ ὡραῖον ὁλόχαρο φῶς καὶ χρῶμα καὶ γραμμὰς ταῆς Ἑλλάδος.
      .
      .

      ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
      .
      http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2017/12/blog-post_27.html
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRULZt9JokOQpy2CmD9dXQW3bXCR8zWeCNQL1j38nn_CH-FU5zFkg
      .
      .
      .

      .
      .
      .
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTT4UJXUm-BEji0oSM7vqpmvaETX8nbSV_tAztA5IAfxWATr1QVFg
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      Η σκέψη παράγει χημικά στοιχεία στον οργανισμό
      .
      .
      .
      28/06/2016
      .

      http://www.awakengr.com/skepsi-paragi-chimika-stichia-ston-organismo/#ixzz4D0vZMHvI

      . .
      .
      .
      .
      .
      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
      .
      ΕΧΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ,
      .
      .
      ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ,
      .
      .
      ΔΙΟΤΙ ,
      .
      .
      Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ ,
      .
      ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ,
      .
      ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ.
      .
      ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ,
      .
      ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ,
      .
      ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ,
      .
      ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.
      .
      .
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ
      .
      .
      .
      .
      ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΕΔΩΣΑΝ ,
      .
      ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
      .
      ΔΩΡΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ,
      .
      ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ! !
      .
      ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ :
      .
      .
      .
      Η ΣΚΕΨΗ ! ! ! ! ! !
      .
      .
      .
      ΔΗΛΑΔΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ :
      .
      .
      «Προορισμὸς τοῦ Ἕλληνος εἰς τὸν κόσμον αὐτόν ,
      .
      ἦταν καὶ θὰ εἶναι
      .
      ὁ ἐξανθρωπισμὸς τῆς οἰκουμένης »
      .
      .
      Περικλῆς Γιαννόπουλος (1869-1910)
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      ..
      ΒΙΝΤΕΟ
      .
      .
      .
      .
      Η ΕΛΛΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΕΣΕΙ.

      .
      .
      .
      .
      Το διαβάσαμε από το: ΕΛΛΑΣ (vid) http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/11/vid_24.html#ixzz4gCrRBdHy
      .
      ΒΙΝΤΕΟ
      .
      ΕΛΛΑΣ
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
      .
      ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ,
      .
      ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ !
      .
      ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ !
      .
      ΣΚΟΡΠΩΝΤΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΟΡΠΩΝΤΑΣ ΦΟΒΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ,
      .
      ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΖΕΣ ΓΙ αυτούς
      .
      ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΓΗΓΕΝΗ ΕΛΛΗΝΑ ,
      .
      ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΝΟΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
      .
      ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ,
      ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΝΕΣ ……………..
      .
      ΑΛΛΩΣΤΕ Σ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ,
      ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ! ! !
      ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ,
      .
      ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ …………….
      .
      ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΣ ! ! !
      .
      .
      ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ
      .
      ΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ,
      .
      .
      ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΓΗ ΜΑΣ ! ! !

      .
      .
      ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ………….
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

     • .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      28/12/18
      .
      .
      Ο Άγγελος Συρίγος ξετινάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και αποδεικνύει ότι οι Τσίπρας και Κοτζιάς έστησαν την τέλεια παγίδα στην Ελλάδα
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      ΣΧΟΛΙΑ :
      .
      .
      .
      .

      Nikolaos Kavasilas 27 Δεκεμβρίου 2018 – 9:10 μ.μ.
      .
      .
      Ὀρθή Ἐπανάληψη
      Εὐτυχῶς, τό Ἑλληνικό Σύνταγμα δέν ἐπιτρέπει τήν (έπι)κύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Οὔτε με το άρ.28 ο.υτε με το ἄρ. 27 τοῦ Συντάγματος.
      .
      Α) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ κύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέ τούς ὄρους τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 2 ἤ 3: 180 ἤ 151 βουλευτές, σύν ἀμοιβαιόττηα…ἀδύνατη ὡς πρός τήν παραχώρηση τοῦ ὅρου Μακεδονία, σύν νά μήν θίγεται τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς Ἑλλάδας, ἀφοῦ καμία ἀπόφαση Κυβερνήσεως ἤ Βουλῆς δέν προηγήθηκε, σύν ἀντίθεση τοῦ 90% τῶν Μακεδόνων Ἑλλήνων.
      .
      Β) Τυχόν δέ (ἐπι)κύρωση τῆς συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, μέ μόνη τήν ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος (151 βουλευτές), θά εἶναι ἑρμηνεία πού προσκρούει στό ἄρ 1 τοῦ Συντάγματος καί στό ὅτι δέν ἠττηθήκαμε σέ πόλεμο.
      .
      Αὐτά εἶναι ληπτέα ὑπ’ὄψη κατά τό διεθνές δίκαιο ὡς στοιχειώδεις ὅροι τοῦ τί καί πῶς (ἐπι)κυρώνεται κατά τό Ἑλληνκό Σὐνταγμα.
      .
      Ἡ τυχόν ἀθλία πολιτική διαχείριση τῆς (ἄκυρης) ὅποιας (ἐπι)κυρώσεως τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, θά φέρει μέν σοβαρή πολιτική ἀνωμαλία στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ συμφωνία δέν θά μπορῆ να ἰσχύση.
      .
      .
      .
      .
      NIKOS 27 Δεκεμβρίου 2018 – 9:21 μ.μ.
      .
      .
      Δυστυχώς για την χώρα και για τους Έλληνες στην χειρότερη στιγμή της ιστορίας της βρέθηκαν οι χειρότεροι ηγέτες να ηγηθουν !!!!!!
      .
      Η ανικανότητά τους στο να προστατέψουν την χώρα και τον λαό είναι ανύπαρκτη !!
      .
      Οι εξελίξεις θα είναι τόσο ραγδαίες που δυστυχώς η αντίδραση αμελητέα !!!!! Όλοι σε παρακμή! !!
      .
      Εκκλησία – στρατός – Δικαιοσύνη – επιστημονική κοινότητα – Λαός !!!
      .
      Κλείνοντας το μόνο που Παρακαλώ είναι, ας έλθει ο ΗΓΈΤΗΣ και ας είναι μόνος !!!!!!!
      .
      .
      .
      .
      panos kakridis 27 Δεκεμβρίου 2018 – 11:05 μ.μ.
      .
      .
      Προετοιμαζοταν χρονια αυτο,να εισαι δεμενος χειροποδαρα σε ολους τους τομεις.
      .
      Δεν ειναι δικαιολογια για τα λαθη μας,ειναι η πραγματικοτητα.
      .
      .
      .
      .
      csx 27 Δεκεμβρίου 2018 – 9:57 μ.μ.
      .
      .
      Λίγη τροφή για σκέψη..
      .
      1) Μόνο και μόνο επειδή μιλάει Ελληνικά πάει να πει ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει και να αγαπάει την πατρίδα του; Μόνο και μόνο επειδή πληρώνεται από εμάς πάει να πει ότι δουλεύει για το συμφέρον μας;
      .
      2) Οι 151 βουλευτές με τους οποίους φαντάζομαι πως θα περάσει η συμφωνία (και θα πανηγυρίσει και για το ότι… πέρασε οριακά) σε τι ποσοστό του εκλογικού σώματος αντιστοιχεί; όχι σήμερα, έστω όταν εκλέχθηκαν στις τελευταίες εκλογές.
      .
      3) Τι θα εμπόδιζε του Τούρκους, να επικαλεστούν μια δική μας παραβίαση διεθνούς συνθήκης, ώστε να ακυρώσουν και από μέρους τους μια μεταξύ μας διεθνή συνθήκη;
      .
      4) Προς τυχόν συριζέους που μπορεί να διαβάζουν, έστω ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε και αποφασίζουμε όλοι οι Έλληνες, να τους παραχωρήσουμε όνομα-ιστορία-ταυτότητα, σε τι θα τους ωφελήσει να ονομάζονται ως κάτι το οποίο δεν είναι; Θα κερδίσουν τουρισμό; Θα ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο ως χώρα εάν καταφέρουν να ονομάσουν δύο χωριά ως Μακεδονική μειονότητα; Θα νιώσουν όλοι οι δήθεν «αριστεροί» ότι τους ξεπληρώσαμε καμία χάρη που τάχα τους χρωστούσαμε από τον εμφύλιο;
      .
      Δεν υπάρχει κανένα στέρεο επιχείρημα, κανένας λόγος και καμία λογική πίσω από μια τέτοια συμφωνία-παραχώρηση.
      .
      Επαγρυπνείτε χάσαμε και τις μάχες και τον πόλεμο, να δούμε πως θα κινηθούμε για να επιβιώσουμε τουλάχιστον ως έθνος.
      .
      .
      .
      .
      Δημητρης Κ. 27 Δεκεμβρίου 2018 – 11:29 μ.μ.
      .
      .
      Δεν χασαμε καμμια μαχη και κανενα πολεμο …που δεν δωσαμε ποτε..!
      .
      Δωσαμε ?
      .
      Οχι……
      .
      Αν υπαρχει ενα κριμα στον κοσμο μας ειναι αυτο.Οτι νομισαμε πως χασαμε…κατι που δεν τολμησαμε να δωσουμε….αλλα που δεν ανεβληθει επ αοριστον οπως νομιζουμε…Διοτι η μοιρα θα το φερει …να δωθει ..θελουμε δεν θελουμε.Τοτε μονο θα πουμε αν χασαμε η κερδισαμε.
      .
      Αυτη η γενια δεν θα λουφαρει οπως νομιζει…σε βαρος.των προηγουμενων γενεων….
      .
      Θα κληθει να αναλαβει τις ευθυνες που αποφευγει σαν παλαβη…Κι αν θελει ας μην σταθει στο υψος τους….Δεν υπαρχει περιπτωση νακανε τοσα πολλα …και.να λουφαρει. …Δεν εξαρταται απ αυτην πια …οπως τα εστρωσε ολα..
      .
      Ελπιζω θα σταθει στο τελος …θα ξεπληρωσει …ολα….επαξια.
      .
      .
      .
      .
      Nikolaos Kavasilas 27 Δεκεμβρίου 2018 – 11:33 μ.μ.
      .
      .
      1) Ὄχι, 2) 10-12% τό πολύ, 3) Οὕτως ἤ ἄλλως οἱ Τοῦρκοι παραβιάζουν, δέν χάνουν χρόνο μέ τό νά ἀκυρώνουν….4) Μά θά φτιαχτῆ ἡ μεγάλη Μακεδονία, τό ὄνειρο τοῦ 50% τῶν 20.000 κουμουνιστῶν μαχητῶν τοῦ ΕΛΑΣ τοῦ 1949, πού πέρασαν ἄλλωστε στό παραπέτασμα καί δή στά Σκόπια οἱ περισσότεροι, ἀφίνοντας λίγη μαγιά πίσω τους γιά «ρεβάνς».
      .
      .
      http://infognomonpolitics.blogspot.com/2018/12/blog-post_258.html

      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .