Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

Είσαι Έλληνας και σε έχει βρει συμφορά???? Επιτρέπεται να αυτοκτονήσεις!!!

Ισραηλινη ΜΚΟ στη Λέσβο καλωσορίζει μετανάστες!

Μόνο οι δούλοι κοιμούνται μετά από αυτό που θα δείτε!!!

Αλήθειες και Ψέματα

Είσαι αλλοδαπός;;;

 Ο τοποθετημένος εγκάθετος πρωθυπουργός των ξένων δυνάμεων κ  Τσίπρας, λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες των αφεντικών του,  για να διεκπεραιώσει τα ζητήματα με τους νέους εποίκους της Ελλάδος και να ξεφορτωθεί τον γηγενή πληθυσμό των Ελλήνων!

Άλλωστε αυτοί θα ειναι στο εξής οι ψηφοφόροι του!

Τι είπατε;;; λέω υπερβολές, φτιάχνω συνωμοσίες;;;

Για να σας βγάλω από αυτά τα ερωτήματα δείτε το βίντεο και τα λέμε!

ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Related posts:

2 comments to Είσαι Έλληνας και σε έχει βρει συμφορά???? Επιτρέπεται να αυτοκτονήσεις!!!

 • ***********************************************************************
  ***********************************************************************
  Οἱ Λαοὶ τοῦ Κόσμου καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός.

  **************************************************
  http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2014/08/cebfe1bcb1-cebbceb1cebfe1bdb6-cf84cebfe1bfa6-cebacf8ccf83cebccebfcf85-cebaceb1e1bdb6-e1bd81-e1bc91cebbcebbceb7cebdceb9cebae1bdb8cf82.gif

  Mαρμάρινο ἀναθηματικὸ ἀμφίγλυφο ἀνάγλυφο, ἀπὸ τὸ Nέο Φάληρο Ἀττικής, γύρω στὸ 410 π.X. Στὴ μία πλευρά ἀπεικονίζεται ἡ ἀρπαγὴ τῆς Nύμφης Bασίλης ἀπὸ τὸν ἥρωα Ἔχελο. Tὸ τέθριππο ἂρμα, στὸ ὁποῖο ἐπιβαῖνει τὸ ζεῦγος, ὁδηγεῖ ὁ Ἐρμῆς. Στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ ἀναγλύφου τὸ κέντρο τῆς παράστασης καταλαμβάνει ὁ κερασφόρος Kηφισός. Ἀπεικονίζονται στὸ ἄκρο ἀριστερὰ ἡ Ἄρτεμις καὶ ἕνας θεὸς καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν Kηφισὸ τρεῖς Nύμφες.
  ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

  Ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ δὲ κατανόησαν ποτὲ τὴν ὑπόστασί τους ὡς ἐθνικότητα.

  Αὐτοὶ εἶναι κυρίως οἱ νομαδικοὶ λαοὶ καὶ τὰ «παράσιτα» τῆς ἀνθρωπότητος.

  Ὑπάρχουν ἄλλοι λαοί, οἱ ὀποῖοι δὲν ἐπιζήτησαν τίποτα, παρ’ ἐκτὸς τὴν ἀσφάλεια τὴ δική τους καὶ τῶν δικαίων τους.

  Αὐτοὶ αὐτοκηρύσσωνται «οὐδέτεροι» , παράδειγμα οἱ Ελβετοί.

  Ὑπάρχουν τρίτοι λαοὶ ποὺ δὲν ἔπαψαν νὰ ἀποβλέπουν σὲ κατακτήσεις πρὸς ἐπαύξησι τῶν ὁρίων τους εἰς βάρος τῶν γειτόνων τους.

  Αὐτοὶ εἶναι οἱ κατακτητικοί, οἱ πολεμοχαρεῖς λαοί, οἱ στρατοκρατικοί, ὅπως οἱ Τοῦρκοι.

  Ὑπάρχουν τέταρτοι λαοί, ἀνάλογοι μὲ τοὺς τρίτους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς κατακτήσεις τους ἀποβλέπουν σὲ πλουτισμὸ ὑλικό, σὲ ἐνίσχυσι ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ πρὸς τοὺς ἄλλους, σὲ ἀνταγωνισμὸ πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους λαούς.

  Αὐτὲς εἶναι οἱ «ἀποικιακές» Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἀφαιροῦν ἐκτάσεις καὶ ἀγαθὰ ἀπὸ τὶς ἀσθενεῖς χῶρες ἢ καιροφυλακτοῦν νὰ ἀρπάξουν ἐκτάσεις καὶ ἀγαθὰ ἰσχυρῶν χωρῶν γιὰ νὰ τὶς ἐξασθενήσουν.

  (Δὲν νομίζω νὰ χρειάζονται παραδείγματα τέτοιων λαῶν…)

  Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πέμπτοι λαοί, οἱ ὁποῖοι δὲ σκέφτηκαν ποτὲ νὰ ὑποτάξουν ἄλλους, ποὺ δὲν ἀμέλησαν ποτὲ νὰ ἀμυνθοῦν ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ κίνητρο τῆς δράσης τους ἔχουν τὴν εὐγενὴ ἰδέα τοῦ φωτισμοῦ τοῦ κόσμου (μὲ τὴν παροχὴ στοὺς ἄλλους λαοὺς τὰ φῶτα τους), τοῦ ἐκπολιτισμοῦ τῆς οἰκουμένης

  (μὲ τὸν ἲδιον τους τὸν πολιτισμό),

  τοῦ ἐξευγενισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητος

  (μὲ τὴν ἴδια τους τὴν εὐγένεια).

  Μοναδικὸ τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ Ἑλληνική φυλή.

  Ἡ ἔνωσις τῶν ἀμφικτυόνων τὸ ἀποδεικνύει, ἡ ἄμυνα κατὰ τῶν Περσῶν τὸ καταμαρτυρεῖ, ἡ ἐκπολιτιστικὴ ἐκστρατεία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου τὸ βροντοφωνεῖ.

  Ἀλλὰ οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ λαοὶ εἶναι οἱ πλέον δυστυχεῖς.

  Καὶ εἶναι δυστυχεῖς οἱ λαοὶ τοῦ Φωτός, γιατὶ ἔχουν ἐχθροὺς ὅλους τοὺς ἄλλους λαούς, ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ ἀνέλθουν στὴν ὑψηλὴ βαθμίδα τῆς ἐθνικῆς ἀρετῆς ποὺ αὐτοὶ κατέχουν,

  καὶ ἐπίσης ἔχουν ἐχθροὺς αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀνέχονται τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ πνεύματος.

  Ἐπίσης εἶναι δυστυχεῖς γιατὶ στὴν ἀέναη πάλη τους γιὰ τὴν συντήρισιν τὴ δική τους καὶ τὸν φωτισμὸν τῶν ἄλλων, ἔχουν περιόδους ἐξάντλησης.

  Πέφτουν σὲ νάρκη τότε, φαίνονται ἀνίκανοι ν’ἀφυπνιστοῦν, καὶ οἱ ἐχθροί τους χαίρονται, μὲ φθόνο.

  Ἀλλὰ ἔχουν καὶ τὸ προνόμιο οἱ λαοὶ τοῦ Φωτὸς νὰ μὴν πεθαίνουν ποτέ.

  Κάτω ἀπὸ καταπιέσεις, ἐξευτελισμούς, ἐξάντλησι, καὶ ἐνῶ ὅλοι τοὺς θεωροῦν νεκρούς

  (ἀκόμη καί αὐτοἰ οἱ ἴδιοι),

  ἔξαφνα ἀνασταίνονται γίγαντες ὅπως καὶ πρίν, ἀπτόητοι ὅπως πάντοτε, ἀναλλοίωτοι ὅπως οἱ αἰῶνες, ἀπρόσιτοι ὅπως ἡ ζωογόνα τους ἰδέα.

  Καὶ μεγαλουργοῦν πάντοτε καὶ ἐπιβάλλονται καὶ ἀναζοῦν ὅπως ἡ φλόγα ποὺ τῆς ρίχνεις νέο λάδι…

  Αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχολογία τῶν αἰφνιδίων, τῶν ἀπροσδόκητων ἐξεγέρσεων τῶν «Λαῶν τοῦ Φωτός»,

  ἐξεγέρσεις στὶς ὁποῖες κανεὶς δὲ πιστεύει προτοῦ γίνουν, καὶ τρίβουν οἱ πάντες τοὺς ὁφθαλμοὺς ὅταν συντελεσθοῦν.

  Αὐτὴν τὴν περίοδο διανύουμε, τὴν περίοδο μιᾶς ἀπροσδόκητης ἐξέγερσης,

  ποὺ θὰ ἀποτινάξῃ τὸ σκότος

  ποὺ ἐπέβαλλαν στὴν Ἑλληνικὴ Ψυχὴ οἱ ἐγχώριοι πατριδοκάπηλοι

  καὶ οἱ ξενόφερτοι οὐραγοὶ τῆς παγκοσμιοποίησης…

  Χλόη ἀνιχνευτές

  filonoi.gr
  Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/10/blog-post_9032.html#ixzz4HL86NRyZ

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΙΛΑΝΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΛΙΓΟΙ………….

  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΣ ! ! !

  Η ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ……………

  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΥΤΕΡΩΘΕΙ ………………..

  ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ! ! !

  ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ …………….

  ΧΑΝΕΤΑΙ , ΠΕΘΑΙΝΕΙ , ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ , Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ …………………..

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ , ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ ………….

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

  • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   ******************************************************
   ******************************************************

   ΒΙΝΤΕΟ

   *********

   ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ!!

   https://www.youtube.com/watch?v=Cb9JB5MmLzI

   Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβ 2014

   **********************************************************

   ΒΙΝΤΕΟ

   ********

   ΕΛΛΑΣ – Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   https://www.youtube.com/watch?v=YAEpwwfAkTE

   **************************************************************

   Ανέβηκε στις 3 Οκτ 2009

   Αναδιφώντας την ιστορία της ανθρωπότητας διακρίνουμε ότι πολλοί λαοί

   που η κυριαρχία τους επικράτησε για κάποια μικρή ή μεγάλη περίοδος

   διεκδίκησαν το προνόμιο της πολιτισμικής υπεροχής

   και πρωτοπορίας της ανθρωπότητας.

   Δυστυχώς για τους απογόνους αυτών των λαών,

   αυτή η προσπάθεια των προγόνων τους

   αποδείχθηκε μάταιη αφού όσο και αν έγινε προσπάθεια για να καλυφθεί η αλήθεια,

   οι ιστορικές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά ευρήματα

   κατέληγαν και καταλήγουν συνεχώς στη αδιαμφισβητούμενη πραγματικότητα.

   Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΞΕ Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

   Οι Έλληνες μπορούμε να καυχώμαστε για την εθνική αυτή κληρονομιά μας

   και με υπερηφάνεια να επαναλαμβάνουμε εκείνο

   που είπε ο πρώτος φιλόσοφος Θαλής

   «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ»

   αλλά ταυτόχρονα να μην αφήσουμε κανένα

   να καπιλευτεί πλέον το μεγαλείο της πατρίδας μας.

   **********************************************************

   ΒΙΝΤΕΟ

   *********

   Η ΕΛΛΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ.

   https://www.youtube.com/watch?v=_na3HD5BL1o

   *************************************************************

   Δημοσιεύτηκε στις 15 Μαρ 2013

   Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ,

   ΑΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.

   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,

   ΠΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ,

   ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ

   ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΛΑΒΩΣΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ

   ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ.

   ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ

   ΠΟΥ ΞΥΠΝΟΥΣΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ.

   ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΠΟΥ ΞΕΦΕΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ,

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΙΑΧΤΗ ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ

   ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ…

   ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΙΕΣ

   ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ

   ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ

   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

   ********************************************************

   ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

   ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

   ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΗ

   ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ! ! !

   ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

   ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ

   ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

   ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

   ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

   Ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΧΕΙ ΠΟΝΟ

   ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ …………………….

   ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΦΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ !

   **************************************************

   ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑ

   ΤΗΣ

   ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ !

   ΛΕΥΤΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ !

   ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ