Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

το χρήμα ως χρέος 1) με υπότιτλους

το χρήμα ως χρέος 2) με υπότιτλους

το χρήμα ως χρέος 3) με υπότιτλους

Φίλε ΔΗΜΗΤΡΗ πάρε και από εμένα ένα ΔΩΡΟ από τα προδοτικά λαμόγια, λείπουν άλλα τόσα αλλά σε δεύτερο γύρο θα τα ανεβάσω!!!

ΛΕΣΧΗ BILDERBERG ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ…?ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΦΟΥ ΠΡΟΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

ΟΙΕΛΛΗΝΕΣΤΗΣΛΕΣΧΗΣ

1954 και 1958
ΠΙΠΙΝΕΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΟ 1950 ,ΜΟΝΙΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΣΤΟΝΑΤΟΤΟ 1953 ,ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1967-70

1978
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ για αυτό το όνομα νιώθω μεγάλη εκπλήξει;;;;;;
ΖΑΙΜΗΣΑΝΔΡΕΑΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1979 ΕΩΣ 1997
ΚΩΣΤΑΣΚΑΡΡΑΣΜΕΛΟΣΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣΕΝΩΣΗΣΕΛΛΗΝΩΝΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

1980
ΕΛΕΝΗΒΛΑΧΟΥΕΚΔΟΤΡΙΑΤΗΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ«

1982
ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΙΒΑΝΟΣΜΕΛΟΣΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣΕΝΩΣΗΣΕΛΛΗΝΩΝΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

1983
ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΗΣ «ΝΕΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ«

1984
ΑΓΓΕΛΟΣΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ «ΤΙΤΑΝ«
ΛΟΥΚΑΚΑΤΣΕΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ , ΕΡΕΥΝΗΤΗΣΣΤΟΚΕΝΤΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΙΕΡΕΥΝΑΣ

1985 ΒΑΣΙΛΗΣΚΑΦΙΡΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΑΣ

1986
ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣΤΗΣ «ΝΕΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ«

1987
ΓΙΑΝΝΟΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1988
ΑΝΔΡΕΑΣΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΓΚΑΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1989
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΝΩΣΗΣΕΛΛΗΝΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

1990
ΕΥΘΥΜΙΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣΖΕΠΟΣΜΟΝΙΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣΣΤΟΝΟΗΕ

1991
ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1992
ΑΝΤΩΝΗΣΣΑΜΑΡΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΟΥΚΑΣΤΣΟΥΚΑΛΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ , ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

1993
ΣΤΕΛΙΟΣΑΡΓΥΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΜΠΟΡΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΙΒΑΝΟΣΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣΛΥΡΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΝΩΣΗΣΕΛΛΗΝΩΝΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΝΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΓΚΑΛΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΠΙΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΟΥΠΑΣΟΚ
ΜΙΧΑΛΗΣΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ «ΤΙΤΑΝ«
ΜΙΧΑΛΗΣΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ
ΘΑΝΟΣΒΕΡΕΜΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΔΡΥΜΑΤΟΣΓΙΑΤΗΝΑΜΥΝΑΚΑΙΤΗΝΕΞΩΤΕΡΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

1994
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΑΡΣΕΝΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΑΜΥΝΑΣ

1995
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1996 ΕΩΣ 2008
ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΒΙΔΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ 3Ε (COCA-COLA HELLAS)

1996
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΓΚΑΛΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1997
ΓΙΑΝΝΟΣΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1998
ΚΩΝ/ΝΟΣΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ «ΝΕΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ«
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1999
ΓΙΑΝΝΟΣΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΑΝΟΣΒΕΡΕΜΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΔΡΥΜΑΤΟΣΓΙΑΤΗΝΑΜΥΝΑΚΑΙΤΗΝΕΞΩΤΕΡΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

2000
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣΣΥΝΗΓΟΡΟΣΤΟΥΠΟΛΙΤΗ

2001
ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΩΝ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ«

2002
ΑΛΕΞΗΣΠΑΠΑΧΕΛΑΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣΣΤΟ «ΒΗΜΑ«

2003
ΝΤΟΡΑΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΔΗΜΑΡΧΟΣΤΗΣΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣΤΣΟΥΚΑΛΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ , ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

2004
ΑΝΝΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΒΟΥΛΕΥΤΗΣ , ΠΡΩΗΝΕΠΙΤΡΟΠΟΣΣΤΗΝΕΕ (1999-2004)

2005
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΠΑΣΟΚ
ΑΝΝΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΒΟΥΛΕΥΤΗΣΤΟΥΠΑΣΟΚ
ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2006
ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΟΥΚΑΣΤΣΟΥΚΑΛΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΔΡΥΜΑΤΟΣΓΙΑΤΗΝΑΜΥΝΑΚΑΙΤΗΝΕΞΩΤΕΡΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

2007
ΑΝΝΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΒΟΥΛΕΥΤΗΣΤΟΥΠΑΣΟΚ
ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2008
ΑΝΝΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΒΟΥΛΕΥΤΗΣΤΟΥΠΑΣΟΚ
ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΕΞΗΣΠΑΠΑΧΕΛΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ«
ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΗΣ «ΤΙΤΑΝ«
ΘΩΜΑΣΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣΓΙΟΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΑΔΕΛΦΟΣΤΟΥΜΙΛΤΙΑΔΗ. Συνιδρυτήςκαιπρόεδροςτηςδιαφημιστικήςεταιρείας V+O Communication

ΟΙΙΔΙΟΤΗΤΕΣΤΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΗΝΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟ?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» /?>

ΠΗΓΗ<ΟΜΙΛΟΣ  ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ>

http://iwnasdragoumis.blogspot.com/2009/02/bilderberg.html

http://ellinon-egersis.pblogs.gr/

Related posts: