Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος

Όλα τα παρακάτω είναι ένα μανιφέστο για να κοροϊδεύουν τους λαούς, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και πουθενά! Είναι ένα μανιφέστο σχιζοφρένιας και αλαλούμ που φάσκει και ξε φάσκει. Προσέξτε με προσοχή τα σημεία που έχω χρωματίσει.

UNESCO

Θέματα που αφορούν εις την εφαρμογήν τινών εκ των ανωτέρων αρχών

Τα συμμετέχοντα κράτη.

Επιβεβαιώνουν ότι θα σέβονται και θα τηρούν την υποχρέωσιν της αποχής εκ της χρήσεως βίας και πεπεισμένα περί της  αναγκαιότητας να την καταστήσουν ενεργών κανόνα της διεθνούς ζωής.

Δηλούν ότι είναι αποφασισμένα να σέβονται και να εφαρμόζουν εις τας αμοιβαίας σχέσεις των,  μεταξύ άλλων τα κάτωθι, τα όποια ευρίσκονται εν συμφωνία με την διακήρυξαν επί των αρχών των διεπουσών τας σχέσεις των συμμετεχόντων κρατών.

Να δίνουν ισχύν και έκφρασιν, δι΄ όλων των τρόπων και των μέσων τα οποία κρίνουν τελέσφορα ( Όλα τα μέσα;;;;;;;;; ) εις την υποχρεώσειν  της μεταξύ των σχέσεις.

Να επέχουν οιασδήποτε χρήσεως ενόπλων δυνάμεων, ασυμβίβαστου προς τους σκοπούς και τας αρχάς του χάρτου των ηνωμένων εθών και τας τας διατάξεις της διακηρύξεως επί των αρχών των διεπουσών τας σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών εναντίον ετέρου μετέχοντος κράτους, ειδικότερων δε, να απέχουν εισβολής ή επιθέσεως κατά του εδάφους του.

Να απέχουν οιασδήποτε επιδείξεως ισχύος με σκοπών τον εξαναγκασμών ετέρου συμμετέχοντος κράτους να παραιτηθεί της  πλήρους ασκήσεως των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.

Να απέχουν οιασδήποτε ενέργειας οικονομικού καταναγκασμού αποσκοπούσης εις την υπαγωγήν εις το ίδιον αυτών συμφέρον, προς εξασφαλίσει οιασδήποτε είδους πλεονεκτημάτων, της ασκήσεως υφ΄ ετέρου συμμετέχοντος κράτους των συμφυών προς την κυριαρχίαν  του δικαιωμάτων. ( εδώ σε ότι αφορά την Ελλάδα;;;;;;)

Να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα τα οποία, ως εκ΄της εκτάσεως και της φύσεως των, να αποτελούν βήματα προς την τελικήν  επίτευξιν  του γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρών και αποτελεσματικών διεθνή ελέγχον.

Να προάγουν, δια πάντων των μέσων τα οποία έκαστον εξ αυτών θεωρεί τελεσφόρα, κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των λαών, συμβαδίζον προς το καθήκον των όπως απέχουν προπαγάνδας δι΄ επιθετικούς πολέμους ή οιασδήποτε απειλής ή χρήσεως βίας ασυμβίβαστου προς τους σκοπούς των  ηνωμένων εθνών και της διακηρύξεως επί των αρχών των διεπουσών τας σχέσεις μεταξύ συμμετεχόντων κρατών, εναντίον ετέρου μετέχοντος κράτους.

Να καταβάλουν πάσαν  προσπάθειαν  δια την διευθέτησιν, δι΄ ειρηνικών αποκλειστικώς μέσων, πάσης μεταξύ των διαφοράς ή παράτασης της οποίας ενδέχεται να θέση εν κινδύνω  την διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας εις την Ευρώπην, και να επιζητούν, πρωτίστως, ( Αλλά αν δεν τους συμφέρει κάνουν γενοκτονία‼‼!) ρύθμισιν αυτής δια των ειρηνικών μέσων των εκτιθεμένων εις το άρθρον 33 του χάρτου των ηνωμένων εθνών.

Για την μεταφορά από τω βιβλίο των ηνωμένων εθνών,  Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος 415 σελίδων και ανάλυση, υπεύθυνος είναι ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Related posts: