Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ)

«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Διεύθυνσις:βασ.Ήρακλείου28(Κέντρον), 2ος όρ., γρ.11.- Τηλ.:6944.810701 www.ellanikos.gr.-ellanikos@gmail.com

Ώραι λειτουργίας:ΚΥΡΙΑΚΗ(Ήλιοδίτη): 10.30 π.μ., ΔΕΥΤΕΡΑ(Σεληνοδίτη):19.30μ.μ.-

Διενεργούνται σεμινάρια έπί θεμάτων:

.-ΟΡΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

-ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

.-ΑΡΧΑΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΆΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα, 30ή Άρτεμισίου( Άπριλίου) 2012, ώρα 19.30 μ.μ.-Θέματα:

1.-Περί τών Ίερών Δραμάτων

 2.Άνάλυσις Όρφικής Ύμνολογίας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Vasilios Gousios ellanikos@gmail.com

Related posts: